Säätiön tarkoitus

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö edistää sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja stipendejä sähköalan koti- tai ulkomaisia jatko-opintoja tai tutkimustyötä varten. Säätiö voi myös muulla tavoin tukea taloudellisesti sähköalaan liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä.

Säätiö on perustettu 14.11.1994 ja merkitty säätiörekisteriin 22.12.1995.

Säätiön tehtäviin kuuluu myös sähköturvallisuusmääräysten suositusryhmän sekä paloilmoitinsuositusryhmän toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen.


Ajankohtaista

Vuoden 2018 Hyvä opinnäytetyöstipendi ja Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi on julistettu haettaviksi. Hakemukset pyydetään toimittamaan asiamiehelle sähköpostitse viimeistään 21.9.2018 mennessä.

Vuoden 2018 Koulutuspalkinto ja Kehittämispalkinto on julistettu haettaviksi. Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan asiamiehelle viimeistään 5.10.2018 mennessä.


Yhteystiedot

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö
Säätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas
Puh. 09 5476 1403
Fax. 09 5476 1400
PL 55, 02601, Espoo
inka-liisa.ahokas(at)stul.fi