Paloilmoitinsuositusryhmä

Paloilmoitinsuositusryhmä on Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä toimiva paloilmoitinalaan liittyviä suosituksia antava elin.

Ryhmän tehtävänä on käsitellä sille esitettyjä tulkintaongelmia aiheuttavia ammatillisia kysymyksiä ja antaa niistä tarpeelliseksi katsomansa suositukset. Ryhmä tukee ja edistää kannanotoillaan tarkoituksen mukaisten ratkaisujen tekemistä paloilmoitintöiden kannalta ongelmalliseksi koetuissa tapauksissa tai tilanteissa. Nämä voivat liittyä paloilmoittimien koko elinkaareen.

Löydät suositukset oheisesta valikosta vuosittain jaoteltuina.

Ryhmä kokoontuu neljä kertaa. Ryhmän ratkaisut ovat julkisia ja vapaasti julkaistavissa kaikissa tiedotusvälineissä. Kukin ryhmän jäsen tukee ja edistää omalla tahollaan ratkaisujen julkisuutta sekä hyödyntämistä koulutuksessa, neuvonnassa ja ohjeistuksessa.


Suositusryhmän jäsenet

Ryhmä koostuu paloilmoittimiin, niiden suunnitteluun, asennuksiin, tarkastuksiin ja ylläpitoon sekä standardeihin ja ohjeisiin perehtyneistä asiantuntijoista.

Kimmo Arenius, Sähköinfo Oy
Hannu Eromäki, Tarkastuslaitokset
Veijo Kauppi, Sähköinfo Oy, siht.
Juho Kess, Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Lauri Lehto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Jyrki Laine, Turva-alan yrittäjät ry
Arto Latvala, Palopäällystöliitto ry
Markku Leskinen, Sähkösuunnittelijat NSS ry
Peter Malmelin, Turva-alan yrittäjät ry
Karoliina Meurman, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tapani Perttula, Paloilmaisualan yhdistys ry, puh.joht.
Rauno Pukarinen, Paloilmaisualan yhdistys ry
Aku Pänkäläinen, Finanssialan keskusliitto ry
Arto Sirviö, SESKO ry
Jukka Virkki, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Ryhmä aloitti toimintansa syyskuussa vuonna 2012


Lisätietoja

Veijo Kauppi, sihteeri
PL 55, 02601 Espoo
puh. 09 5476 1308
veijo.kauppi(at)sahkoinfo.fi

Tapani Perttula puheenjohtaja
Schneider Electric Finland Oy
Sokerilinnantie 11 C
02600 ESPOO
puh +358500 448109
tapani.perttula(at)schneider-electric.com