Hyvä opinnäytetyö -stipendi

Säätiö jakaa stipendejä hyvistä opinnäytetöistä edistääkseen sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa.  Stipendin arvo on 500 – 1 500 euroon. Stipendejä myönnetään enintään 5 kpl/v.

Hyvä opinnäytetyö -stipendi voidaan myöntää ammattikorkeakouluissa ja teknillisissä yliopistoissa  kuluvan vuoden aikana hyväksytylle sähköalan opinnäytetyölle.
 

Opinnäytetyön aihepiiriä ei ole rajattu, mutta opinnäytetöitä arvioitaessa sähkö- ja teleurakointiin liittyvät työt ovat ensi sijalla. Työ voi koskea esimerkiksi sähkötyöturvallisuutta, sähköisen talotekniikan teknisiä ratkaisuja, sähkösuunnittelua, tarjouslaskentaa, työmaan projektinhoitoa tai mitä tahansa muuta urakointiprosessin osaa.

Vuoden 2020 hyvä opinnäytetyö-stipendi on nyt haettavissa. Viimeinen hakupäivä on 9.10. 2020 Esite

Hakemuslomake


 

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö,

Asiamies VT Inka-Liisa Ahokas
PL 55, 02601 ESPOO. Puh. 09 547 610
inka-liisa.ahokas@stul.fi

 

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämät Hyvä opinnäytetyö -stipendit:

 

2018
Lauri Ikolan, Janne Ilkanheimon, Arttu Tickin ja Kim Lindforssin palkitut opinnäytetyöt käsittelivät varavoima-, turva- ja savunpoistojärjestelmiä sekä energiansäästöä.


2014

2013


2011