Hyvä opinnäytetyön stipendi

Säätiö jakaa stipendejä hyvistä opinnäytetöistä edistääkseen sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa.  Stipendin arvo on 500 – 1 500 euroon.

Hyvä opinnäytetyöstipendi voidaan myöntää ammattikorkeakouluissa ja teknillisissä yliopistoissa  kuluvan vuoden aikana hyväksytylle sähköalan opinnäytetyölle.
 
Opinnäytetyön aihepiiriä ei ole rajattu, mutta opinnäytetöitä arvioitaessa sähkö- ja teleurakointiin liittyvät työt ovat ensi sijalla. Työ voi koskea esimerkiksi sähkötyöturvallisuutta, sähköisen talotekniikan teknisiä ratkaisuja, sähkösuunnittelua, tarjouslaskentaa, työmaan projektinhoitoa tai mitä tahansa muuta urakointiprosessin osaa.

Vuoden 2018 Hyvä opinnäytetyöstipendi julistetaan haettavaksi

Stipendiä koskevan esityksen voi tehdä joko oppilaitos (työtä ohjaava opettaja) tai opiskelija itse. Hakemuksen tulee olla perusteltu ja siitä on käytävä ilmi myönnetty arvosana. Opinnäytetyö tulee toimittaa hakemuksen mukana 21.9.2018 mennessä. Hakemukset osoitetaan säätiön asiamiehelle.

Hakemuslomake
Palkinnon myöntämisperusteet


Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö,

Asiamies VT Inka-Liisa Ahokas
PL 55, 02601 ESPOO. Puh. 09 547 610
inka-liisa.ahokas@stul.fi

 

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämät Hyvä opinnäytetyö -stipendit:


2014

2013


2011