Asentajastipendi


Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön vuoden 2020 asentajastipendin saivat Lohjalla toimivasta Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksiasta valmistunut Kalle Seuranen, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedusta Kokemäeltä valmistunut Veikka Siivonen ja Hämeenlinnan Ammattiopisto Tavastiasta valmistunut Miikka Väisänen.

Asentajastipendi on uusi stipendi, jota jaetaan vuosittain kolme, suuruudeltaan 500-1000 euroa. Stipendi myönnetään seuraavan kerran keväällä 2021. 

 
Stipendin myöntämisperusteet ovat seuraavat:

  • Asentajastipendiä koskevan esityksen on tultava oppilaitokselta
  • opiskelija on suorittanut hyväksyttävästi sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tai on loppusuoralla näissä opinnoissaan
  • opiskelija on omaksunut annattitaidon kehittämisen ja ylläpidon merkityksen sähköistysalalla
  • opiskelija on asennoitunut opiskeluunsa tunnollisesti ja osoittanut työssäoppimispaikassaan noudattavansa työelämän pelisääntöjä sekä huolehtinut sähkötyöturvallisuudesta omalla vastuualueellaan
  • opiskelija on työssäoppimispaikalla seurannut omaa ammatillista kehittymistään ja dokumentoinut hänelle annettuja työtehtäviä


Lisätietoja:

Koulutusasiantuntija Mauri Moilanen, mauri.moilanen@stul.fi , puh. 09 5476 1335

Säätiön asiamies, VT Inka-Liisa Ahokas, inka-liisa.ahokas@stul.fi, puh. 09 5476 1403

Stipendiesitykset pyydetään toimittamaan asiamiehelle sähköpostitse.