Asentajastipendi

Asentajastipendi on uusi stipendi, jota jaetaan vuosittain kolme, suuruudeltaan 500-1000 euroa.  Stipendi on haettavissa 30.4.2020 saakka. 

Stipendin myöntämisperusteet ovat seuraavat:

  • Asentajasipendiä koskevan esityksen on tultava oppilaitokselta
  • opiskelija on suorittanut hyvksyttävästi sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tai on loppusuoralla näissä opinnoissaan
  • opiskelija on omaksunut annattitaidon kehittämisen ja ylläpidon merkityksen sähköistysalalla
  • opiskelija on asennoitunut opiskeluunsa tunnollisesti ja osoittanut työssäoppimispaikassaan noudattavansa työelämän pelisääntöjä sekä huolehtinut sähkötyöturvallisuudesta omalla vastuualueellaan
  • opiskelija on työssäoppimispaikalla seurannut omaa ammatillista kehittymistään ja dokumentoinut hänelle annettuja työtehtäviä

Lisätietoja stipendistä:

Koulutusasiantuntija Mauri Moilanen, mauri.moilanen@stul.fi , puh. 09 5476 1335

Säätiön asiamies VT Inka-Liisa Ahokas, inka-liisa.ahokas@stul.fi, puh. 09 5476 1403

Stipendiesitykset pyydetään toimittamaan asiamiehelle sähköpostitse.