Paloilmoitinsuosituksia 2021

Paloilmoitinsuositusryhmän suosituksia.


Suositus 1/2021: Välitilan valvonta ja palokuorma

 
Kysymys:

Miten välitilan palokuorma huomioidaan suunnittelussa ja kuinka välitilan valvonta toteutetaan sekä varmistetaan ilmaisimien huollettavuus?


Vastaus:

Riskien arviointi

Hankesuunnittelu alkaa aina riskien arvioinnilla. Riskien arvioinnin tuloksena on tehty määrittely rakennuksessa käytettävistä paloturvallisuusratkaisuista. Riskien arviointi pitää tehdä, koska syttymislähde tai palokuorma saattaa olla missä tahansa kohdassa valvottavaa tilaa.
 

Kaapelireitit ja syttymislähteet

Välitila valvotaan, jos

– kaapelireitin palokuorma on suurempi kuin 25 MJ/m2

– kaapelireitin palokuorma on suurempi kuin 15 MJ/m2 (noin 7 MMJ-kaapelia) ja tilassa on turvajärjestelmiin liittyviä kaapelointeja

– tilassa on erityisiä syttymislähteitä (laitteet, muuntajat, moottorit)

– tilan läpi kulkee johtoreitti.

 
Sammutuslaitteisto

Paloilmoittimen suunnittelu on yhteensovitettava sammutuslaitteiston suunnittelun kanssa. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistosuunnittelija huomioi valvonnan laajuuden, palon paikannettavuuden ja palon aikaisen havaitsemisen.
 

Ylläpito

Huomioitava ilmaisimien huollettavuus, huoltoluukut, palon paikannettavuus, merkinnät ja saavutettavuus koko elinkaaren ajan.


PALOILMOITINSUOSITUSRYHMÄ