Paloilmoitinsuosituksia 2020


Suositus 1/2020

Uuden paloilmoitinohjeiston ja elinkaarikirjan käyttöönotto

 
Kysymys:

Milloin ST-ohjeiston 1; Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 ja Paloilmoittimen elinkaarikirjan voi ottaa käyttöön?


Vastaus:

Suunnitteluvaiheen alussa oleva paloilmoitin voidaan suunnitella uudella ohjeistolla ja ottaa käyttöön elinkaarikirja. Toteutusvaiheessa oleva paloilmoitin voidaan tehdä toteutuksen alussa sovittujen dokumenttien mukaisesti.

Ylläpitovaiheessa olevan paloilmoittimen osalta siirrytään uuteen elinkaarikirjaan, kun kiinteistöön tehdään toimenpide-/rakennusluvan mukaisia muutoksia.

Jos kiinteistö on ylläpitovaiheessa ja paloilmoittimen haltija haluaa siirtyä elinkaarikirjaan, niin tähän ei ole mitään estettä. Vanha toteutuspöytäkirja liitteineen liitetään uuteen Paloilmoittimen elinkaarikirjaan.

Siirtymäaika on vuosi 2020. Vuonna 2021 Paloilmoittimen elinkaarikirja otetaan kaikissa tilanteissa käyttöön.


 
Paloilmoitinsuositusryhmä