Sähköala palkitsi KNX Finlandin

Vuoden 2012 sähköalan kehittämispalkinto myönnettiin KNX Finland ry:lle. 3 000 euron arvoinen kehittämispalkinto myönnettiin KNX Finlandille avoimen väylätekniikan ja KNX-taloautomaatiostandardin tuomisesta koko suomalaisen sähköistysalan tietoisuuteen sekä KNX-koulutusjärjestelmän määrätietoisesta kehittämisestä.
 
KNX Finland ry:n toiminnanjohtaja Johan Stigzelius ja hallituksen puheenjohtaja Harri Liukku ostavat kaikille avoimen, sertifioidun KNX-koulutus-järjestelmän kehittämisen yhdistyksen tähän mennessä merkittävimmäksi saavutukseksi.

Kun KNX Finland vuoden 2008 helmikuussa perustettiin, olivat kaikki taloautomaation parissa työskentelevät urakoitsijat toki kuulleet KNX-standardista, mutta kaikista STULin jäsenistä vain harva osasi kertoa, mitä standardin laitevalmistajariippumattomalla avoimuudella tarkoitettiin.

Sen jälkeen, eli aivan muutaman viime vuoden aikana, automaatioratkaisujen osuus Suomessa tehtävistä kiinteistöjen sähköistysratkaisusta on kääntynyt nopeaan kasvuun, ja samalla myös urakointikentän osaamisessa on tapahtunut huimaa kehitystä.
KNX Finlandin toiminnanjohtaja Johan Stigzelius ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, ABB Oy:n KNX-myyntipäällikkö Harri Liukku nostavatkin kaikille avoimen koulutuksen kehittämisen KNX Finlandin merkittävimmäksi saavutukseksi.

”Järjestön ensimmäinen tehtävä oli laatia kattava osaamis- ja koulutusstrategia, johon toimialan yritykset, oppilaitokset ja muut koulutuksen tarjoajat saattoivat sitoutua”, yhdistyksen toiminnassa alusta saakka mukana olleet Liukku ja Stigzelius muistelevat.


Sertifioitua KNX-koulutusta


Ilman asennuksissa vaadittavaa osaamista uutta teknologiaa olisi vaikea saada kaupaksi, ja ilman päteviä kouluttajia osaamistason nostaminen olisi käytännössä lähes mahdotonta. Onneksi Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) oli nostanut jo tuolloin KNX-tekniikan opetuksen osaksi talotekniikka-alan koulutustaan ja oppilaitokselta löytyi tarvittavaa avarakatseisuutta oman koulutustarjonnan laajentamiseen myös muiden virallisten KNX-kouluttajien eli kansainvälisen KNX-katto-organisaation hyväksymien training-partnereiden kouluttamiseen.

Kansainvälisesti hyväksytyn KNX-koulutuslaitoksen sertifikaatin TAMK sai syksyllä 2010, ja nyt kaksi vuotta myöhemmin Suomessa on jo reilusti yli sata virallisesti hyväksyttyä, KNX-sertifioitua osaajaa. Kouluttajien määrän kasvaessa KNX-tekniikan koulutus on alkanut levitä jo hyvää vauhtia täydennyskoulutuksesta perusopetuksen puolelle ammattikoulutasolta alkaen ja myös STULin omistama Sähköinfo Oy on löytänyt hyvin oman paikkansa sertifioituna alan täydennyskoulutuksen tarjoajana.

”Ilman osaajia ja järjestelmällistä koulutustarjontaa KNX ei olisi noussut nykyisen kaltaiseen merkittävään rooliin Suomen sähköautomaatiokentässä”, Stigzelius sanoo.


Kysyntää kasvaa jatkuvasti

Seuraavana kehittämiskohteena Liukku näkee entistä monipuolisempien taloautomaatiojärjestelmien kysynnän ja myös tarjonnan kasvattamisen eurooppalaisesti vertailukelpoiselle tasolle.

”Tietoisuus on noussut jo selvästi niin pientalorakentajien kuin toimitilarakennuttajienkin keskuudessa ja siinä mielessä yhdistys on kyllä onnistunut tavoitteissaan. Viime vuosina myös taloautomaatioratkaisujen kysyntä on kasvanut selvästi, mutta kyllä me odotamme vielä kysynnän varsinaista läpimurtoa”, Liukku sanoo.

Avoimen KNX-standardin puolesta liputtaa nykyisin jo noin 300 eri talotekniikan laitevalmistajaa. Kun eri valmistajien laitteet kommunikoivat saumattomasti keskenään samassa ohjausväylässä, voidaan niin tavallisiin koteihin kuin suuriin liikerakennuksiinkin rakentaa helposti laajennettavia, monipuolisia automaatio- ja ohjausjärjestelmiä, joka palvelevat luotettavasti mitä monipuolisimpia käyttötarpeita.