Koulutuspalkinto 2015

Inka-Liisa Ahokas luovuttaa palkinnon Markku J.J. Mäkiselle.
Vuoden 2015 sähköalan koulutuspalkinto myönnettiin Markku J.J. Mäkiselle. 3 000 euron arvoinen palkinto jaettiin Onnisen nimikkorahastosta 19.11.2015 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin järjestämillä Sähköurakoitsijapäivillä Hämeenlinnassa. 
Mäkinen on toiminut aktiivisesti sähköalan kouluttajana ja hänet valittiin erityisansioidensa takia. Hän on kirjoittanut useita ammattikoulutuksessa käytettäviä oppikirjoja ja tehnyt runsaasti hyvin havainnollista oppimateriaalia muun muassa käytännön tilanteita kuvaavien valokuvien avulla.

Hän on myös pitänyt runsaasti kursseja erityisesti sähköturvallisuudesta oman yrityksensä ja lukuisten koulutusjärjestäjien kursseilla ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita ammattilehtiin muun muassa Sähköalaan ja Vasamaan. Lisäksi Mäkinen on luonut Suomessa ainutlaatuisen kurssikokonaisuuden Sähkön ABC koulutuksen, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tekemisissä sähkötekniikan kanssa, mutta joilla ei ole alan peruskoulutusta.

Mäkinen on erityisesti perehtynyt opetukseen ja oppimiseen muun muasa opiskelemalla aikuiskoulutusta Turun yliopistossa.

Perusteet
Sähköalan koulutuspalkinto voidaan myöntää:
- henkilölle, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut sähköalan koulutuksen
kehittämiseen tai
- yritykselle esimerkillisestä henkilöstökoulutuksesta

Koulutuksen ansiota arvioitaessa kiinnitetään huomiota
- koulutuksen suunnitelmallisuuteen ja jatkuvuuteen
- koulutuksen sisällölliseen laajuuteen
- koulutettavien määrään, tehtäviin ja osuuteen henkilökunnasta

- koulutuksella saavutettuihin toiminnallisiin ja laadullisiin hyötyihin