Sähkö-Arolle vuoden 2009 koulutuspalkinto

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö on myöntänyt vuoden 2009 koulutuspalkinnon helsinkiläiselle Sähkö-Aro Oy:lle. 

Sähkö-Aro on kehittänyt henkilöstönsä osaamista luomalla oman, räätälöidyn koulutusjärjestelmän Aro Akatemian. Vuonna 2008 alkaneen Aro Akatemian tavoitteena on koko henkilöstön systemaattinen ja jatkuva osaamisen kehittäminen. Näin mahdollistetaan noin 150 vahvuisen henkilöstön urakehitys niin asentajien kuin toimihenkilöidenkin osalta. Alun perin Sähkö-Arolle suunniteltu Aro Akatemia on myös laajennettu koko konsernin, Aro Yhtiöt Oy, kattavaksi koulutusjärjestelmäksi.

Sähkö-Aron toimitusjohtaja Jarmo Töyräs vastaanotti palkinnon Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön Inka-Liisa Ahokkaalta ja Onnisen Jukka Lehtiseltä.

Perusosaamista ylläpitävien lakisääteisten koulutuksien lisäksi koulutusmalliin sisältyvät esimiesosaamista kehittävät johtamisen erikoisammattitutkinto ja tekniikan erikoisammattitutkinto. Lisäksi syksyn 2009 ohjelmaan on suunniteltu muun muassa IT-koulutusta.

Sähkö-Aron toimitusjohtaja Jarmo Töyräs kertoo, että yksittäisistä kertakoulutuksista haluttiin eroon ja luotiin malli, jossa osaamisen kehittäminen on systemaattista ja strategialähtöistä. Näin mahdollistetaan urakehitys niin asentajien kuin toimihenkilöiden osalta. Tätä kuvaa myös Aro Akatemian slogan ”Oppia ura kaikki”.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön vuosittain myöntämä tunnustus julkistettiin Sähköurakoitsijapäivillä 19.11.2009 Turussa. Palkinnon arvo on 3 000 euroa.