Sähköalan koulutuspalkinto Tredun Vesa Helmiselle

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämä, LSK Group Oy:n rahastosta jaettava, 3 000 euron arvoinen tunnustus luovutettiin Tampereen seudun ammattiopisto Tredun koulutuspäällikkö Vesa Helmiselle 23.11.2017 Hämeenlinnassa pidetyillä Sähköurakoitsijapäivillä.

Sähköalan koulutuspalkinnon saanut Vesa Helminen on ollut aktiivinen myös toisen asteen koulutuksen kehitystyössä. Kuva Juha Parikka
Vesa Helminen, 53, valmistui vuonna 1983 sähköasentajaksi Tampereen ammattikoulusta. Sen jälkeen hän työskenteli Tampereen kaupungilla asennustöissä ja luki itsensä insinööriksi Tampereen teknillisessä oppilaitoksessa, josta hän valmistui sähkövoimatekniikan linjalta vuonna 1988. Opiskelujen aikana hän kävi myös töissä Hämeen Sähkö Oy:ssä.


Hämeenlinnan Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta oli jo insinööriopintojen aikana käyty markkinoimassa opettajakoulutusta ja Helminen päätyikin sinne opiskelemaan ja valmistui pari vuotta myöhemmin ammatilliseksi opettajaksi. Hän työskenteli vuoden verran opettajakorkeakoulun ammattikoulussa lehtorin sijaisena, kunnes vuonna 1991 aloitti opettajana Pyynikin ammattioppilaitoksessa.

– Alkutaipaleella olin iltaopettajana ja päivät töissä Hämeen sähkössä. Sitä kesti puolisen vuotta, Helminen muistelee.

Opettajan töissä kului 10 vuotta ja sen jälkeen osastonjohtajan ja koulutuspäällikön tehtävissä vuoteen 2008, jolloin hän siirtyi saman – mutta Tampereen ammattiopistoksi nimensä muuttaneen – koulun kehityspäällikön viransijaiseksi.

Vuodesta 2013 lähtien hän on toiminut koulutuspäällikkönä oppilaitosten yhdistämisistä syntyneessä Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa vastuualueenaan sähköalan toisen asteen koulutus.

– Olen nyt töissä samassa koulussa, josta aikoinaan itse valmistuin, Helminen kertoo hauskasta yksityiskohdasta elämässään.

Vesa Helminen on ollut useiden vuosien ajan aktiivinen toimija sähköalan toisen asteen koulutuksen kehitystyössä ja alan koulutuksen puolestapuhujana.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton toisen asteen oppilaitosyhteistyöryhmän toiminnassa Helminen on ollut mukana alusta alkaen ja toiminut usean vuoden ajan ryhmän puheenjohtajana ja osallistunut aktiivisesti ryhmän kehityshankkeiden ideointiin ja läpiviemiseen.

Ryhmän viime vuosien kehityshankkeita ovat olleet mm. opetusmateriaali ”Sähköturvallisuuden varmentaminen sähköalojen ammatillisessa koulutuksessa”, yhteisten oppimateriaalien luominen sähköalan koulutuksiin ja parhaillaan käynnissä oleva ”Verkkosovellus sähköalan työssäoppimisen seurantaan”.

Helminen on myös henkilökohtaisella panoksellaan pyrkinyt parantamaan sähköalan koulutuksen asemaa yhteydenotoilla virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin ammatillisen koulutuksen uudistukseen liittyvissä asioissa.

Säätiö on jakanut sähköalan koulutuspalkinnon vuodesta 1996 lähtien.