Sähköalan kehittämispalkinto Kari Sirénille

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön kehittämispalkinto luovutettiin Sähkötekniikka Oy Kari Sirénin hallituksen puheenjohtaja Kari Sirénille Sähköurakoitsijapäivillä Hämeenlinnassa 23.11.2017.

Säätiön vuoden 2017 kehittämispalkinto myönnettiin Kari Sirénille hänen poikkeuksellisen monipuolisista ansioista sekä aktiivisesta osallistumisesta talotekniikka-alan keskeisiin uudistamishankkeisiin. Kuva Ari Korkala
Säätiön 3 000 euron arvoinen kehittämispalkinto myönnettiin Sähkötekniikka Oy Kari Sirénin hallituksen puheenjohtaja Kari Sirénille hänen poikkeuksellisen monipuolisista ansioista sekä aktiivisesta osallistumisesta talotekniikka-alan keskeisiin uudistamishankkeisiin.

”Kari Sirén on ollut mukana keskeisessä roolissa useissa alan tuote- ja järjestelmäkehitysprojekteissa sekä toimintaprosessien kehityksessä. Sirén on aina ollut ennakkoluulottomasti kehittämässä uutta, monesti useita vuosia muuta alaa edellä.
Hänen tämän vuosituhannen ansioista voidaan erikseen nostaa esiin osallistuminen alan hankesuunnitteluohjeiston kehittämiseen, rooli sähköistyksen ja koko rakentamisalan tiedonhallinnan kehityksessä sekä panos Terve talo -konseptin ja ohjeiston kehitystyössä.
Sirén on kehittänyt myös yksikköhintoihin perustuvan hankintaperiaatteen sähköjärjestelmien ilman suunnitelmia tapahtuvaan hankintaan. Hänellä on ollut digitaalisen tiedonhallinnan perustutkimus- ja kehitystehtäviä ST-kortiston tulevien korttihankkeiden määrittämiseksi ja digitaalisen tiedonhallinnan käyttöönottamiseksi kiinteistöjen koko elinkaarta varten. Sirén on laatinut sähköjärjestelmien hankekustannuskansion ja tehnyt pitkään sähkönimikkeistön luokituksen kehitystyötä", palkinnon perusteluissa kiitellään.

Kari Sirén, 60, valmistui vuonna 1987 diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta. Jo ennen opiskelua ja sen aikana Sirén työskenteli Air-Ix Oy:n Tampereen toimipisteessä harjoittelijana. Valmistuttuaan hän toimi yrityksessä sähkösuunnittelijana ja vuosina 1988-1993 sähköyksikön johtajana. Talouskriisin keskellä vuonna 1993 Sirén perusti Tampereelle oman yrityksen, Sähkötekniikka Oy Kari Sirénin, jonka hän edelleen omistaa 100-prosenttisesti.

Sirén on henkilö- tai yritysjäsenenä muun muassa SKOLissa, Sähkösuunnittelijat NSS:ssä, Suomen valoteknillisessä seurassa ja Suomen yrittäjissä. Lukuisia luottamustehtäviä hänellä on ollut eri aikoina muun muassa NSS:n kehitysryhmän puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä, SKOLin talotekniikkaryhmän jäsenenä sekä Sähkötiedon hallituksen ja eri asiantuntijaryhmien jäsenenä.