Sähköala palkitsi ansioituneen kehittäjän

Sähkö- ja telealan kehittämispalkinnon saanut Arto Kari on työuransa aikana kehittänyt sähköurakoinnin tarjouslaskentaa, useita sähköalan pätevyyksiä ja yrityshyväksyntöjä sekä Talotekniikkasertifikaatin.
(kuva Ari Uusitalo)

Vuoden 2020 sähkö- ja telealan kehittämispalkinto  myönnettiin  Henkilö- ja yritysarviointi Seti oy:n pääarvioijana toimineelle Arto Karille. Yli 45 vuotta sähköalalla työskennellyt ja 1.10. 2020 eläkkeelle jäänyt Kari ehti uransa aikana tehdä myös paljon kehitystyötä.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämä tunnustus jaettiin 20.11.2020. Sähkötalossa verkon välityksellä pidetyn Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin liittokokouksen yhteydessä.

Valintaperustelujen mukaan Arto Kari, 65, kehitti työuransa aikana sähköurakoinnin tarjouslaskentaa, useita sähköalan pätevyyksiä ja yrityshyväksyntöjä sekä koulutuskursseja. Viimeisin kehityskohde Karilla oli Talotekniikkasertifikaatin ja sen kriteeristön luominen.

Laaja-alaista kehitystyötä

Pätevyyksien käsittelyn lisäksi Arto Karin tehtäviin kuului Setissä vapaaehtoisten pätevyyksien ja yrityshyväksyntöjen kehitystyö, josta suurin oli urakointiin soveltuvan Talotekniikkasertifikaatin luonti. Sertifikaatille myönnettiin viime keväänä Suomen kansallisen akkreditointielimen FINASin akkreditointi.

”Toiveenani on, että saamani kehittämispalkinto nostaisi TT-sertifikaatin arvostusta ja innostaisi urakoitsijoita tekemään toiminnanohjausjärjestelmiä ja hakemaan sertifikaattia”, Kari sanoo.

Lisäksi hän kehitti Setissä sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyydet sekä sähkölaitteiston lämpökuvaajan kokeen ja pätevyydet. 

Muutamia muita kehityshankkeita, joissa Kari on vuosien saatossa ollut mukana ovat: Tarjouslaskennan pakettirekisteri, jota hän rakensi ja ylläpiti konsulttina 1987 - 2002 ja osallistuminen pakettipohjaisen tarjouslaskennan kehitykseen. 

Hän on toiminut myös puheenjohtajana Opetushallituksen sähköverkkoalan ammattitutkintotoimikunnassa, joka kehitti hänen johdollaan tutkintojen perusteita ja niiden suoritusohjeita. Viimeinen tehtävä Opetushallitukselle oli energia-alan tutkintoja valmistelevan työryhmän puheenjohtajuus. 

Setin tehtävien lisäksi Kari työskenteli Sähköinfo oy:ssä kouluttajana ja toimi STULin asiantuntijaryhmien jäsenenä


Teksti Ari Uusitalo