Asentajastipendi 2023 haettavana

Asentajastipendi

Säätiö on päättänyt jakaa vuosittain 1 - 6 asentajastipendiä, suuruudeltaan 500 euroa. Stipendejä jaetaan enintään 3000 euron arvosta.

Stipendin myöntämisperusteet ovat seuraavat:

  • Asentajastipendiä koskevan esityksen on tultava oppilaitokselta.
  • Opiskelija on suorittanut hyväksytysti sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tai on loppusuoralla näissä opinnoissaan.
  • Opiskelija on omaksunut ammattitaidon kehittämisen ja
  • ylläpidon merkityksen sähköistysalalla.
  • Opiskelija on asennoitunut opiskeluunsa tunnollisesti ja
  • osoittanut työssäoppimispaikassaan noudattavansa työelämän pelisääntöjä sekä huolehtinut sähkötyöturvallisuudesta omalla vastuualueellaan.
  • Opiskelija on työssäoppimispaikalla seurannut omaa ammatillista kehittymistään ja dokumentoinut hänelle annettuja työtehtäviä

Esitykset tulee toimittaa säätiön asiamies VT Inka-Liisa Ahokkaalle Sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon sähköpostitse 4.5.2023 klo16.00 mennessä.

Hakemus toimitetaan liitteenä olevalla stipendihakemus pohjalla osoitteeseen Inka-Liisa.Ahokas@stul.fi

Lisätietoja antavat:

asiamies Inka-Liisa Ahokas puh. 041 453 4080

koulutusasiantuntija Mauri Moilanen puh. 040 922 6490