Sähkö- ja telealan kehittämispalkinto

Sähkö- ja telealan kehittämispalkinto myönnettiin joko yritykselle, yhteisölle tai yksityishenkilölle sähkö- ja telealaa edistävästä, merkittävästä teosta, tuotekehityksestä tai innovaatiosta.