Sähköturvallisuuden suositusryhmä

Sähköturvallisuuden suositusryhmä on Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä toimiva sähköturvallisuuteen liittyviä suosituksia ja neuvoja antava elin.

Suositusryhmältä voi pyytää kannanottoa selvästi tulkintaa vaativissa asioissa. Tulkintatarvetta voi olla esimerkiksi, jos halutaan varmistua siitä, että ratkaisu täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset. Kysymyksiä voi esittää kenelle tahansa suositusryhmän jäsenistä, jotka vievät ne yhteisesti käsiteltäväksi.

Ryhmä on vahvistanut useita hyvää suunnittelu-, asennus- ja sähkön käyttötapaa edistävät suosituksia. Suositukset esitetään vuosittain juoksevasti numeroituina.

Ryhmä kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa ja käsittelee ryhmän jäsenille toimitettuja asennuskysymyksiä. Suosituksia julkaistaan alan lehdissä, kirjoissa, kansioissa ja koulutustilaisuuksissa.


Suositusryhmän jäsenet

Ryhmän jäsenet edustavat alan eri intressiryhmiä, edustettuina ovat sähkösuunnittelijat, valmistajat, sähköteknikot, sähköurakoitsijat, sähköasentajat, jakeluverkkoyhtiöt, valtuutetut tarkastajat, sähkön käyttäjät  ja SESKO.

  • Samuel Holopainen, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry
  • Ina Lehto, Energiateollisuus ry
  • Vesa Linja-aho, Sähköinsinöörit SIL ry, puheenjohtaja
  • Hannu Luukkonen, Sähköalojen ammattiliitto ry
  • Tapani Nurmi, SESKO ry
  • Teemu Seppänen, Sähkösuunnittelijat NSS ry
  • Jani Soininen,  Teknologiateollisuus ry
  • Esa Tiainen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
  • Jyrki Vikla, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry
  • Timo Ylinen, Sähköinfo Oy, sihteeri

Ryhmä aloitti toimintansa Sähköturvallisuuslautakuntana vuonna 1995. Lautakunta muutti nimensä vuonna 2001 Sähköturvallisuuden suositusryhmäksi.


Lisätietoja

Timo Ylinen
PL 55, 02601 Espoo
puh. (09) 5476 1320
timo.ylinen(at)sahkoinfo.fi