Paloilmoitinsuosituksia 2015

Suositus 1/2015

Turvallisuusorganisaation tehtävät koskien paloilmoitinta


Kysymys:

Mitkä tehtävät kuuluvat kiinteistön turvallisuusorganisaatiolle paloilmoittimen osalta?


Vastaus:

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että pelastussuunnitelmaan on kirjattu menettelyohje, kuinka kiinteistön turvallisuusorganisaation ja henkilöstön tulee toimia paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston antaessa ilmoituksen. Ilmoituksia voivat olla palo-, vika- ja huoltoilmoitus tai ennakkovaroitus, jotka voivat olla todellisia, erheellisiä tai vian aiheuttamia.
Paloilmoittimelle ja sammutuslaitteistolle on nimetty henkilöt, joiden tulee olla tehtävään koulutettuja. Tämän henkilöstön tulee tietää pelastussuunnitelmaan kirjatut toimintamenettelyt ja osata toimia niiden mukaan. Kiinteistön turvallisuusorganisaatioon voi kuulua esim. turvallisuuspäällikkö, -valvoja, -ryhmä, palveluntuottajat, päivystäjät ja laitteistonhoitajat.
Ennakkovaroituksen tai paloilmoituksen tullessa on huolehdittava siitä, että tieto menee turvallisuusorganisaatiossa nimetyille henkilöille, jotka saadun ohjeistuksen mukaan tekevät tarvittavat toimenpiteet. Niitä ovat esim. hälyttävän kohteen paikantaminen, syyn selvittäminen, mahdollinen alkusammuttaminen ja evakuointitoimenpiteet.

Paloilmoittimen haltija vastaa myös palveluntuottajiensa osaamisen varmistamisesta.
Pelastuslaitosten sivuilta voi löytyä ohjeita erheellisten paloilmoitusten välttämiseksi.

Linkkejä:
Helsingin pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Pirkanmaan pelastuslaitos
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Lapin pelastuslaitos
Sisäministeriön erhehanke

Suositus 2/2015

Runkokaapeleiden käyttö paloilmoitinjärjestelmissä


Kysymys:

Voidaanko käyttää samaa runkokaapelia paloilmoittimen ja kiinteistön muiden järjestelmien tiedonsiirtoyhteyksissä?


Vastaus:

Runkokaapeleita voidaan käyttää silloin, kun niiden käyttö on mainittu toteutuspöytäkirjassa perusteluineen ja projektiosapuolet ovat ne hyväksyneet.
Runkokaapelit vaikeuttavat paloilmoittimen ylläpitotöitä ja sen elinkaaren hallintaa. Lisäksi niiden käyttö aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ylläpito- ja huoltotoiminnassa.

Vikatilanteessa yhden järjestelmän virheellinen toiminta voi vaikuttaa myös muihin järjestelmiin.

Standardien ja ohjeiden mukaiset koko johtojärjestelmää koskevat vaatimukset eivät toteudu.
Pitää olla painavat perusteet käyttää runkokaapeleita.