2015

Sähköturvallisuuuden suositusryhmän vuoden 2015 suosituksia

1/2015 Siirtyvät jännitteet kj- ja pj-järjestelmien yhteisessä maadoituksessa

2/2015 Onko paikallisakkujen ”hapotus” sähkötyötä ja/tai jännitetyötä?

3/2015 20 kV –järjestelmän maadoitusjohdin

4/2015 N- ja PE- johdin samassa liittimessä

5/2015 Keittiöpisteiden uusinta

6/2015 Huonetila

7/2015 Lieden kaapeloinnin uusinta

8/2015 Nollaus jakorasiassa