Huonetila


Suositus 6/2015 (23.11.2015)

Kysymys:

Keittokomero lasketaan omaksi tilakseen, jolloin 4 m:n sääntö ei päde sen ulkopuolisiin alueisiin. Jos asukas on purkanut seinän, jolloin se on avonaisempi olohuoneeseen päin (näin on tehty hyvin usein osakkaiden puolelta), päteekö tuo 4 m:n sääntö maadoittamattomiin pisteisiin myös olohuoneen puolelle?


Suositus:

Vanhojen sähköturvallisuusmääräysten mukaan eri huoneissa voitiin käyttää erilaisia suojausmenetelmiä sen mukaan miten tiloissa oli yhteys maahan.

Esim. keittiöissä ja keittokomeroissa, jossa oli johtava yhteys maahan esim. vesijohtoputkiston välityksellä, katsottiin käyttöolosuhteiden olevan vaaralliset ja piti käyttää suojamaadoituskoskettimella varustettuja pistorasioita.

Olohuoneessa, jossa oli eristävä lattia, katsottiin käyttöolosuhteiden olevan vaarattomat ja voitiin käyttää ilman suojakosketinta olevia pistorasioita.

Eri huoneissa voitiin käyttää erilaisia suojausmenetelmiä, koska katsottiin, että sähkölaitteen syöttöä ei tuoda huoneesta toiseen.

Samassa tilassa voitiin käyttää erilaisia suojausmenetelmiä, jos niillä suojattujen sähkölaitteiden etäisyys toisistaan oli niin suuri, että sähkölaitteita ei todennäköisesti kosketeta samaan aikaan.

Erityyppisten pistorasioiden etäisyyden toisistaan pitää olla vähintään 4 m.
Tällainen on tilanne myös silloin, kun kaksi tilaa yhdistetään toisiinsa.