Paloilmoitinsuosituksia 2022


Suositus 1/2022: Viivästetty paloilmoitus


Kysymys:

Mitä asioita pitää huomioida, kun harkitaan viivästetyn paloilmoituksen käyttöä kiinteistössä?

 
Vastaus:

Viivästetty paloilmoitus tarkoittaa sitä, että automaattisen (hätäkeskukseen kytketty) paloilmoittimen antamaa ilmoitusta ei välitetä heti hätäkeskukseen, vaan ainoastaan henkilökunnan tietoon. Toiminto voi olla käytössä jatkuvasti tai erikseen määriteltyinä ajankohtina.


Viivästetyn hälytyksen periaate

Klikkaa kuva suuremmaksi


Viivästettyä paloilmoitusta voidaan käyttää, kun seuraavat ehdot toteutuvat:

1. Toiminnanharjoittaja tekee kohteesta riskiarvion

2. Riskiarvion johtopäätösten perusteella laadittu suunnitelma esitetään pelastusviranomaiselle, joka voi antaa lausunnon viiveen käytöstä.

3.Menettely viivästetystä paloilmoituksesta kirjataan elinkaarikirjaan.

4. Menettelystä tehdään kohdekohtainen käyttöohje järjestelmän käyttöä varten.

5. Paikalla on viivästyksen aikana riittävästi tehtävään nimettyä henkilökuntaa.

6. Henkilökunnalle tehdään viiveen käyttöohjeistus, jonka käytöstä hälytystilanteessa järjestetään säännöllisesti riittävää koulutusta. Koulutustilaisuudet ja koulutetut henkilöt dokumentoidaan elinkaarikirjaan.

7. Viivetoiminta voi olla joko osa ilmoitinkeskuksen toimintaa (sallittu optiona EN 54-2-standardissa) tai erillinen viivelaite.

8. Viive säädetään niin lyhyeksi kuin se havaintojen tekemisen ja niistä aiheutuvien toimintojen suorittamisen kannalta on mahdollista, kuitenkin enintään 10 minuutiksi.

9. Henkilökunnan on reagoitava viivästettyyn paloilmoitukseen välittömästi toimintaohjeen mukaisesti painamalla ohjeistettua painiketta. Jos tätä painamista ei tehdä kohdekohtaisen riskiarvion mukaan, joka on määritelty elinkaarikirjassa, niin kaikkien viivästettyjen toimintojen tulee käynnistyä ja paloilmoituksen välittyä hätäkeskukseen heti.

10. Käyttölaitteessa tai sen läheisyydessä tulee olla manuaalinen ohituskytkin tai on oltava etukäteen sovittuna toimintaohjeen mukainen menettely, jolla viivästys saadaan pois päältä tarvittaessa, jos esim. rakennus jää odottamattomasti tyhjäksi tai koulutettua henkilökuntaa ei ole paikalla.

11. Useamman kuin yhden ilmaisimen ilmoitus keskeyttää viivästyksen ja käynnistää normaalin ilmoituksen.

12. Ohjausten toiminta määritellään elinkaarikirjassa. Viivästetyn paloilmoituksen ohjaukset kuvataan paikantamiskaavioiden ohjausluettelossa. Viivästetty paloilmoitus pitää havainnoida paikallisesti.

13. Sammutuslaitteistojen ilmoitustietoja ei saa viivästää.

14. Ilmoitinkeskuksessa tai sen läheisyydessä tulee olla merkkivalo tai muu pysyvä indikointi, joka näyttää, onko järjestelmä kytketty normaaliin valvontatilaan tai viivästettyyn tilaan.

15. Kun ilmoitus on todettu erheelliseksi tai muut toimet on saatu päätökseen, palautetaan järjestelmä valvontatilaan ja tehdään kunnossapito-ohjeen mukaiset toimenpiteet ja merkinnät.

16. Menettelyjen ja toimintojen muuttuessa on otettava huomioon muutokset henkilökunnan ohjeistuksessa ja laitteiston dokumentoinneissa.


PALOILMOITINSUOSITUSRYHMÄ