Paloilmoitinsuositusryhmä

Paloilmoitinsuositusryhmä on Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä toimiva paloilmoitinalaan liittyviä suosituksia antava elin.

Ryhmän tehtävänä on käsitellä sille esitettyjä tulkintaongelmia aiheuttavia ammatillisia kysymyksiä ja antaa niistä tarpeelliseksi katsomansa suositukset. Ryhmä tukee ja edistää kannanotoillaan tarkoituksen mukaisten ratkaisujen tekemistä paloilmoitintöiden kannalta ongelmalliseksi koetuissa tapauksissa tai tilanteissa. Nämä voivat liittyä paloilmoittimien koko elinkaareen.

Löydät suositukset oheisesta valikosta vuosittain jaoteltuina.

Ryhmä kokoontuu neljä kertaa. Ryhmän ratkaisut ovat julkisia ja vapaasti julkaistavissa kaikissa tiedotusvälineissä. Kukin ryhmän jäsen tukee ja edistää omalla tahollaan ratkaisujen julkisuutta sekä hyödyntämistä koulutuksessa, neuvonnassa ja ohjeistuksessa.

Paloilmoitinsuositukset 2013-2022

Suositus 1/2013
Erheellisiä paloilmoituksia vähentävä monikriteeriominaisuus yhdistelmäilmaisimessa

Suositus 2/2013
Paloilmoittimen ennakkovaroitusominaisuus parantaa kiinteistön turvallisuutta

Suositus 1/2014
Paloilmoittimen dokumentointi auttaa käyttäjää

Suositus 2/2014
Automaattisten paloilmoittimien palo- ja vikailmoitusten valvontaa

Suositus 1/2015
Turvallisuusorganisaation tehtävät koskien paloilmoitinta

Suositus 2/2015
Runkokaapeleiden käyttö paloilmoitinjärjestelmissä

Suositus 1/2016
Räjähdysvaaralliset alueet ja tilat paloilmoitinasennuksissa

Suositus 2/2016
Paloilmoitin maadoitukset

Suositus 1/2017
Sammutuslaitteiston liittäminen paloilmoittimeen

Suositus 1/2018
Paloilmoittimien suunnittelussa huomioitavia asioita, kun rakennus liittyy aikaisemmin toteutettuihin rakennuksiin

Suositus 2/2018
Paloilmoittimen tarkastukset eri asennustilanteissa

Suositus 1/2019
Paloilmoittimen laiteasennusten osoitemerkinnät

Suositus 1/2020
Uuden paloilmoitinohjeiston ja elinkaarikirjan käyttöönotto

Suositus 2/2020
Riskien arviointi paloilmoittimen määrittelyssä

Suositus 1/2021
Välitilan valvonta ja palokuorma

Suositus 2/2021
Ilmaisimien sijoittaminen palkkikatoissa, joissa on kapea palkkiväli tai solukkorakenne

Suositus 1/2022
Viivästetty paloilmoitus


Suositusryhmän jäsenet

Ryhmä koostuu paloilmoittimiin, niiden suunnitteluun, asennuksiin, tarkastuksiin ja ylläpitoon sekä standardeihin ja ohjeisiin perehtyneistä asiantuntijoista:

Kimmo Arenius, Sähköinfo Oy
Vesa Autio, Tarkastuslaitokset
Veijo Kauppi, Sähköinfo Oy, ryhmän sihteeri
Juho Kess, RAKLI ry
Olli Korteniemi, Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry
Jyrki Laine, Turva-alan yrittäjät ry
Lauri Lehto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Peter Malmelin, Turva-alan yrittäjät ry
Jan Meszka, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tapani Perttula, Paloilmaisualan yhdistys ry, ryhmän puheenjohtaja
Rauno Pukarinen, Paloilmaisualan yhdistys ry
Petri Puttonen, Tarkastuslaitokset
Aku Pänkäläinen, Finanssiala ry
Antti Ruohomäki, Tarkastuslaitokset
Jukka Samonen, Sähkösuunnittelijat NSS ry
Arto Sirviö, SESKO ry
Timo Säisä, Sairaalatekniikan yhdistys ry
Jukka Virkki, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Ryhmä aloitti toimintansa syyskuussa vuonna 2012.


Lisätietoja

Veijo Kauppi, sihteeri
PL 55, 02601 Espoo
puh. 09 5476 1308
etunimi.sukunimi@sahkoinfo.fi

Tapani Perttula, puheenjohtaja
Schneider Electric Finland Oy
Sokerilinnantie 11 C
02600 ESPOO
puh +358 500 448 109

etunimi.sukunimi@se.com