N- ja PE- johdin samassa liittimessä

Suositus 4/2015 (23.11.2015)

Kysymys:


Joissakin uusissa tievaloissa on systemaattisesti kytketty N- ja PE-johdin samaan liittimeen. Johtimet ovat pylvään sisällä valaisimelle menevän kaapelin johtimia.
Ohessa kuva.
SFS 6000 mukaan jokainen johdin pitää kytkeä omalle liittimelle, mutta voidaanko tässä tulkita, että kyseessä olisi laitteiston sisäinen johdotus? Sähkölaitteisto on koottu paikan päällä, eikä sitä ole näin tyyppihyväksytty.

Suositus:

Tievaloverkot voidaan toteuttaa TN-C-S-järjestelmällä, jossa maakaapeliverkko on nelijohtimisella kaapelilla toteutettu TN-C-järjestelmä ja pylväällä siirrytään erillisten nolla- ja suojajohtimien käyttöön, koska johtimien poikkipinnat ovat pieniä.

Nolla- ja suojajohdin voidaan liittää samaan liittimeen, jos liitin on tarkoitettu tällaiseen käyttöön.