Onko paikallisakkujen ”hapotus” sähkötyötä ja/tai jännitetyötä?

Suositus 2/2015 (23.11.2015)

Kysymys:


Onko uusien käyttöönotettavien paikallisakkujen ”hapotus” sähkötyötä tai jopa jännitetyötä. Akustojen jännite ylittää 125 V. Akkuihinhan kehittyy jännite ilman latausta, kun ne hapotetaan.


Suositus:


Jos akustossa on pienoisjännitteen ylittävä jännite, työtä pidetään sähkötyönä.

Sähkötyötä koskeva ammattitaitovaatimus määräytyy KTMp 516 11§:n mukaan seuraavasti:

Jos kyse on samankaltaisiin sähkölaitteisiin tai laitteeseen rinnastettaviin laitteistoihin kohdistuva sähkötyö, riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti kyseisiä töitä katsotaan 1 momentissa poiketen myös se, jolla on kahden vuoden työkokemus kyseisestä sähkötyöstä ja riittävät alan perustiedot tai liitteen kohdan 2 mukainen koulutus ja vuoden työkokemus kyseisistä sähkötöistä.

Jos akustoja, joissa on suuren oikosulkuvirran vaara, käsitellään jännitteisinä, noudatetaan sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 vaatimuksia jännitetyölle.