Ylijännitesuojaus pylväsmuuntamon maakaapelilähdössä

Suositus 1/2013 (3.6.2013)


Kysymys:

Kiinteistöä syöttävä jakeluverkko koostuu pylväsmuuntamolta asti maakaapeliverkosta. Kuitenkin pylväsmuuntamolla kaapeli kulkee alas muuntamon pylvästä pitkin.
Koskeeko vaatimus ilmastollisia ylijännitteitä vastaan suojautumiselta tällaista tapausta?


Suositus:

SFS 6000 kohdassa 443.3.2.1 vaaditaan ylijännitesuojausta käytettäväksi sellaisissa asennuksissa, joissa on ilmajohto joko muuntajan ja liittymän välisessä syöttävässä verkossa tai itse asennuksessa.

Muuntamolta alas laskeutuvaa kaapelia ei katsota ilmajohdoksi. Ylijännitesuojaus ei siis ole pakollinen. Kuitenkin jos liittymän jälkeisessä jakeluverkon haarassa on käytössä ilmajohtoja, käytetään ylijännitesuojausta.

Suojaus ilmastollisilta ylijännitteiltä toteuttaa suojalaitteella, jonka suojaustaso ei saa olla korkeampi kuin taulukossa 44.B1 esitetty ylijänniteluokan II taso (2,5 kV 230/400 V jännitteellä).

Käytännössä tämä voidaan SFS 6000-5-53 kohdan 534.2.1 mukaan toteuttaa käyttämällä luokan 2 ylijännitesuojia, joilla toteutetaan suojaus (epäsuorilta kaukana olevien salamaniskujen aiheuttamilta) ylijännitteiltä ja kytkentäylijännitteiltä.

Luokan 1 ylijännitesuojien käyttöä vaaditaan silloin kun halutaan suojautua suorilta salamaniskuilta tai rakennuksessa on ulkoinen salamasuojaus.