Uloskäytävän halogeenittoman kaapelin suojalista

Suositus 3/2013 (3.6.2013)


Kysymys:

Kun uloskäytävään asennetaan halogeeniton kaapeli, voiko sen asentaa muovilistaan, vai onko listalle vastaavat vaatimukset kuin itse kaapelille?


Suositus:

Uloskäytävissä vaaditaan SFS 6000-4-42 kohdan 422.2.1 mukaan nippupolton kestäviä halogeenittomia, vähäisen savunmuodostuksen kaapeleita tai kaapelit pitää suojata tulipalolta rakenteellisella suojauksella.

Vaatimuksen tarkoituksena on ehkäistä sähkökaapelien palamisesta johtuva poistumista haittaava savun ja haitallisten kaasujen muodostuminen silloin, kun uloskäytävässä sattuu tulipalo.

Kaapeleita suojaavat listat ja johtokanavat ovat myös alttiina tulipalolle ja nekään eivät saa aiheuttaa savua tai haitallisia kaasuja. Kaapeleiden suojaamiseen voidaan käyttää esim. metallilistaa.