Käyttöönottotarkastus laajennustöiden yhteydessä

Suositus 4/2013 (3.6.2013)


Kysymys:

Kun olemassa olevaa asennusta esimerkiksi laajennetaan, missä laajuudessa käyttöönottotarkastuksen yhteydessä on tarkastettava vanhaa, olemassa olevaa asennusta?


Suositus:

Laajennustöiden käyttöönottotarkastuksesta on annettu ohjeita SFS 6000-6 ja SFS 6000-8-802 standardeissa. Tarkastustarve riippuu laajennuksen luonteesta ja suuruudesta. Olemassa olevaa asennusta tarkastetaan harkinnan mukaan. Jos siellä havaitaan selkeitä puutteita, ne kirjataan ja ilmoitetaan laitteiston haltijalle.

Yleisissä laajennustoimenpiteissä tehdään ainakin seuraavat tarkastukset:

• Jos esim. lisätään ryhmäjohto olemassa olevaan keskukseen, uuden ryhmäjohdon suojajohtimen jatkuvuus ja eristysresistanssi pitää mitata.

• Jos asennetaan uusi keskus, myös vanhojen suojajohtimien jatkuvuus on varmistettava keskukselle asti. Eristysresistanssi mitataan silloin kun epäillään eristysresistanssin heikentyneen esim. johtimien eristyksen murenemisen takia.