Ulkovalaistuksen poiskytkentävaatimus

Suositus 5/2013 (3.6.2013)


Kysymys:

Ulkovalaistusasennuksia koskevan standardin SFS 6000-7-714 kohdassa 714.411.3.2 ovat vikasuojausta koskevat vaatimukset muuttuneet. Miten vaatimukset voidaan käytännössä toteuttaa?


Suositus:

Kyseisessä kohdassa on yksinkertaistettu vaatimuksia. Lähtökohtana on ollut, ottaa huomioon valaisimien koskettamisen todennäköisyys.

Periaatteena on, että jos valaisinverkon rakenne vastaa jakeluverkon rakennetta, sen suojaus voidaan toteuttaa jakeluverkon kaltaisena.

Jos valaisimet ja valaisinpylväät ovat paikalla, jossa ihmisiä harvoin liikkuu jalkaisin, esim. maantiet, joissa liikutaan pääasiassa ajoneuvoilla, voidaan vikasuojaus toteuttaa jakeluverkon vaatimusten mukaan.

Jos kuitenkin valaisin tai johtava valaisinpylväs on paikassa, jossa ihmisiä liikkuu usein, esim. piha-alueet, ja jalankulkuväylät, suojaus toteutetaan normaalien sääntöjen mukaan ja otetaan huomioon itse valaisimessa esiintyvä vika.

Luokan I valaisimen vikasuojaus voidaan toteuttaa syötön automaattisella poiskytkennällä käyttämällä valaisinpylväässä tai itse valaisimessa sulaketta, joka toimii SFS 6000-4-41 vaatimassa ajassa.

Luokan II valaisimen vikasuojaus voidaan toteuttaa käyttämällä koko asennuksessa kaksoiseristystä mm. vaipallisia kaapeleita.