Erotuslaite yksivaiheisessa piirissä, joka on muodostettu monivaiheisen piirin yhdestä äärijohtimesta ja yhteisestä nollajohtimesta

Suositus 6/2013 (3.6.2013)


Kysymys:

Standardin SFS 6000 kohdan 521.8.2 mukaan yksivaiheisia vaihtosähköryhmäjohtoja voidaan muodostaa monivaiheisen piirin yhdestä äärijohtimesta ja yhteisestä nollajohtimesta edellyttäen, että piirin järjestelyt säilyvät tunnistettavina.

Tämä monivaiheinen piiri pitää erottaa kohdan 537.2.2 mukaisella erotuslaitteella, joka erottaa kaikki äärijohtimet. Millaiset erotuslaitteet ovat soveltuvia?


Suositus:

Kohdan 537.2.2 mukaan erotuslaitteiden on oltava ensisijaisesti moninapaisia, jotka erottavat syötön kaikki navat. Vierekkäin (vaaka- tai pystysuunnassa) sijaitsevat yksinapaiset erotuslaitteet ovat myös sallittuja jos ne on merkitty kolmivaiheiseksi ryhmäksi.


Vaadittu erotus voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä:
• moni- tai yksivaiheisia erottimia, kuormanerottimia tai kuormankytkimiä
• pistokytkimiä
• sulakkeita
• liitoskappaleita, tai
• erikoisliittimiä, jotka eivät vaadi johtimen irrottamista.


Myös johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojat soveltuvat ryhmäjohdon erottamiseen
SFS 6002 mukaan käytettynä.