PEN-johtimia saneeraustyössä, kytkennät monimittarikeskuksella

Suositus 8/2013 (3.6.2013)


Kysymys:

Kun tehdään sähköasennusten saneeraustöitä siten, että ryhmäkeskus uusitaan, mutta käyttöön jää vanhoja nollattuja ryhmäjohtoja, SFS 6000-8-802 edellyttää, että ryhmäkeskuksessa nolla- ja suojakiskot kytketään yhteen.

Keskukseen laitetaan myös kyltti ”Keskukseen liitetty PEN-johtimia. Suojakiskon ja nollakiskon yhdistystä ei saa poistaa” Samoin nolla- ja suojakiskot liitetään yhteen pääkeskuksessa, johon tulee syöttö PEN-johtimella.

Jos kuitenkin välissä on nousukeskus, esim. kerrostalon monimittarikeskus, pitääkö nolla- ja suojakiskot yhdistää myös siinä?


Suositus:

SFS 6000-8-802 kohta 802.543.4 vaatii pääjohdoille:

Jos pääjohto uusitaan viisijohtimiseksi (vaihejohtimet, nollajohdin ja suojamaadoitusjohdin) tai yksivaiheasennuksissa kolmijohtimiseksi ja syötettyyn keskukseen jää käyttöön PEN-johtimia (nollajohtimia), johdon nolla- ja suojamaadoitusjohtimet pitää kytkeä rinnan, jolloin ne yhdessä toimivat PEN-johtimena, katso kuva D.802.4.

Rinnankytkentä pitää tehdä sekä syöttävässä keskuksessa että keskuksessa, jota syötetään. Rinnankytkentä voidaan tehdä joko kyseisen johdon liittimissä tai yhdistämällä keskuksen nolla- ja suojakiskot.

Tämän perusteella nolla- ja suojamaadoitusjohtimien yhdistys pitää tehdä myös pää- ja ryhmäkeskuksen välissä olevissa keskuksissa.

PEN-johtimien kytkentää koskevat vaatimukset korjaus- muutos- ja laajennustöissä ovat olleet periaatteessa samankaltaisia siitä lähtien kun TN-järjestelmiä koskevat vaatimukset otettiin käyttöön Sähköturvallisuusmääräyksissä A 1-89.

Sen soveltamista muutostöihin on käsitelty Sähkötarkastuskeskuksen tiedonannossa T 87-91. Siinä on oheinen asiaa havainnollistava kuva 1.