Tilapäisen kumikaapelin käyttö kalliomaastossa

Suositus 9/2013 (3.6.2013)


Kysymys:

Olen ymmärtänyt että tilapäinen jatkojohto/kumikaapeli ei tarvitse suojausta kun se on vedetty luonnossa missä ei ole varsinaista mekaanista rasitusta.

Voiko epätasaisessa kalliomaastossa käyttää tilapäisessä asennuksessa kumikaapelia (5X6) pistorasioilla ja vikavirtasuojakytkimellä samalla tavalla kuin työmaakopille, talon ja pienen saunan välillä, kun asiakas ei millään haluaisi ilmajohtoa?

Maakaapelin suojaus olisi varsin haasteellista toteuttaa kyseisessä ympäristössä.

Vaikuttaako tapaukseen, jos asiakkaalle ilmoitetaan, että johto on otettava pois talveksi tai jos saunarakennusta ei muutoin käytetä pitempään aikaan?

Onko kaapelin käyttäminen/asennuksen valvonta tällöin urakoitsijan vai haltijan vastuulla?


Suositus:

Kumikaapeli on ensisijaisesti tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Siirrettävää kaapelia voi käyttää kiinteässä asennuksessa kun se on tarpeen laitteiden liikuteltavuuden värähtelyjen tms. takia. Kumikaapelin käyttö pitkäaikaiseen käyttöön ei ole suositeltavaa.

Rakennus kannattaa liittää kiinteällä asennustavalla. Sopiva asennustapa tässä tapauksessa voisi olla kiinteän asennuksen kaapelin asennus lujaan suojaputkeen.
Katso suositus 7/2013.