Jännitetyöalueen ulkorajan mitta 5 cm / 20 cm pienjännitteellä

Suositus 14/2013 (2.12.2013)


Kysymys:

Jännitetyöalue on joko 5 cm tai 20 cm riippuen IP-luokituksesta.
Eikö olisi yksinkertaisempaa ja turvallisempaa, jos mitta olisi aina 20 cm?


Suositus:

Tällä hetkellä voimassa olevan SFS 6002 kohdan Y.1 mukaan korkeintaan 1 kV jännitteellä jännitetyöetäisyyttä 0,2 m pitää käyttää sellaisissa kohteissa, joissa on laajoja paljaita jännitteisiä osia, esim. kun työskennellään täysin kosketussuojaamattomissa kohteissa kuten paljaissa kiskoissa.

Etäisyyttä voidaan pienentää 0,05 m:iin, jos jännitteinen osa on kotelon sisällä tai kooltaan pieni, ja se on suojattu esim. horjahtamisesta johtuvalta koskettamiselta.

Jos kaikki jännitteiset osat on suojattu vähintään IPXXB mukaisesti, varsinaista jännitetyöalueen ulkorajan mittaa ei ole, mutta tehtäessä jännitteiseen osaan kohdistuvia toimenpiteitä tai jännitetöitä, pitää noudattaa niitä koskevia vaatimuksia.

Esikuvastandardissa EN 50110-1 vastaavaa mittaa ei ole annettu alle 1 kV laitteistoille, asia on määritelty käyttämällä ilmaisua ”ei kosketusta”.