Jännitteiseen osaan kohdistuva toimenpide/jännitetyö

Suositus 15/2013 (2.12.2013)


Kysymys:

Erottelua jännitetyön ja jännitteiseen osaan kohdistuvan toimenpiteen välillä ei voida aidosti perustella, koska molemmissa ollaan jännitetyöalueella tai kosketuksissa jännitteisiin osiin.


Suositus:

SFS 6002 (2005) kohdan Y.5 ja taulukon Y.2 mukaan osa jännitetyön kaltaisista töistä on luokiteltu jännitteiseen osaan kohdistuviksi toimenpiteiksi. Näitä ovat esimerkiksi pienjännitteellä tehtävä mittaus ja jännitteettömyyden toteaminen.

Jännitteiseen osaan kohdistuvassa toimenpiteessä jännitteistä osaa ei (pääsääntöisesti) kiinnitetä tai irroteta.

Jännitteiseen osaan kohdistuvassa toimenpiteessä on kyseessä varsinaista jännitetyötä turvallisempi ja helpompi toimenpide, joka on mahdollista tehdä jännitetyön sääntöjä ”kevyemmällä” menettelyllä.

Sähköturvallisuusmääräykset A1-89:ssä vastaavista toimenpiteistä käytettiin nimitystä Sähköalan ammattihenkilöä vaativat käyttötoimenpiteet tai niihin verrattavat huoltotyöt. SFS 6002 –standardin ensimmäisessä painoksessa vastaavaa erottelua ei ollut, jolloin periaatteessa sähköinen mittaaminenkin olisi ollut jännitetyötä.