Onko sähkötilan lukitseminen riittävä lukitsemistoimenpide jännitteettömänä työskentelyssä?

Suositus 17/2013 (2.12.2013)


Kysymys:

Voidaanko erotustyössä hyväksyä luotettavaksi erottamiseksi se, että sähkötilan ovi, kuten puistomuuntamon ovi on lukossa, mutta erottimessa ei ole lukitusmahdollisuutta. Ovet saattavat avautua esim. ilkivallasta tai ikääntymisen myötä.


Suositus:

SFS 6002 (2005) kohdassa 6.2.2 Jännitteen kytkemisen estäminen todetaan mm:

Kaikki sähkölaitteiston erottamiseen työskentelyä varten käytetyt kytkinlaitteet pitää varmistaa uudelleenkytkentää vastaan mieluimmin lukitsemalla käyttömekanismi. Jos lukituslaitteita ei ole käytettävissä, pitää käyttää vastaavia vakiintuneen käytännön mukaisia toimenpiteitä uudelleenkytkennän estämiseksi.

Saman kohdan kansallisessa lisävaatimuksessa todetaan mm:

Jännitteen kytkeminen työkohteeseen estetään lukitsemalla erotuslaite tai sen sijaintitila.
Erotuskohta tai ohjauselin on lisäksi varustettava tarkoituksenmukaisella kieltokilvellä, jossa kielletään kytkemästä jännitettä työskentelyn aikana.