Siirrettävän työmaadoitusvälineen korjaaminen

Suositus 20/2013 (2.12.2013)


Kysymys:

Onko siirrettävän työmaadoitusvälineen korjaaminen sallittua?


Suositus:

Yleisesti laitteiden korjaaminen on mahdollista vain valmistajan antamien huolto- ja korjausohjeiden mukaisesti.

Lisäksi standardin SFS-EN 61230 ”Jännitetyöt. Siirrettävät työmaadoitusvälineet tai työmaadoitus- ja oikosulkuvälineet” opastavissa tiedoissa todetaan mm:

Kohta C.3.2.1, silmin havaittavat viat johdineristyksessä tai johtimen kuoriutuminen paljaaksi on aina tulkittava vakavaksi viaksi ja väline tulisi näissä tapauksissa poistaa käytöstä.