Ylijännitesuojaus, suojalaitteiden sijoittelu

Suositus 2/2013 (3.6.2013)


Kysymys:

Standardin SFS 6000 kohdassa 443.3.2 käsitellään ylijännitesuojausta, kun liittymän syötössä on ilmajohtoa. Miten suojalaitteet tulisi sijoittaa?

Useat keskusvalmistajat ovat lähteneet siitä, että ylijännitesuojat sijoitettaisiin heti päävarokkeiden jälkeen ennen energiamittauksia.

Voiko verkkoyhtiö kieltää sijoittamisen ennen mittausta?


Suositus:

SFS 6000 (2012) kohta 534 antaa vaatimuksia ylijännitesuojien valinnalle ja asentamiselle.

Kohdassa 534.2.1 todetaan mm. seuraavaa:

Ylijännitesuojat pitää asentaa lähelle liittymiskohtaa tai lähellä liittymiskohtaa olevaan rakennuksen sisällä olevaan pääkeskukseen.

Jos EN 62305-4 (Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures) mukaisesti tai muuten määriteltynä vaaditaan ylijännitesuojia, ne pitää asentaa asennuksen liittymiskohtaan.

Standardisarjan liitteissä 534A ja 534D esitetyissä esimerkkikuvissa ei oteta yksityiskohtaista kantaa ylijännitesuojien ja energiamittarin välisiin suhteisiin. Asia pitää selvittää jakeluverkkoyhtiöstä. Energiamittari on ylijänniteluokka IV, jonka vaadittu ylijännitekestoisuus on 6 kV. Ylijännitesuojien asentamisessa pitää noudattaa laitteen asennusohjeita mm. ylijännitesuojia suojaavien ylivirtasuojien mitoituksen suhteen.

ST-kortissa 53.30 Sähköenergiamittauksen toteutus uudiskohteissa ja uusissa, enintään
3 x 63 A mittauskeskuksissa, on käsitelty keskusten kytkentäesimerkkejä. Näissäkään esimerkeissä ei ole otettu kantaa ylijännitesuojien sijaintikohtaan.