Maasta erotetun pienoisjännitteisen virtapiirin ylivirtasuojaus

Suositus 4/2012 (8.6.2012)


Kysymys:

Täytyykö aurinkopaneelijärjestelmän (12 V) maasta erotetussa virtapiirissä (SELV) käyttää ylivirtasuojia molemmissa johtimissa? Järjestelmä muodostuu aurinkopaneelista, akustosta ja säätimestä.


Suositus:

Aurinkopaneelijärjestelmissä paneelilta tulevissa johtimissa ei tarvitse olla ylivirtasuojia, jos johtimet on mitoitettu siten, että johtimien kuormitettavuus on vähintään 1,25 kertaa oikosulkuvirta standardisoiduissa testiolosuhteissa.

Akuston jälkeisessä SELV-järjestelmässä vaaditaan ylivirtasuojat molemmissa johtimissa kaksoismaasulkusuojauksen takia.

Jos järjestelmä on kytketty akkuun, on myös akun syöttämät ensiöpiirit tarvittaessa suojattava.

Järjestelmien suojauksessa on aina otettava huomioon myös valmistajien ohjeet.