Poistumisvalaistusjärjestelmän yksikkövalaisimen ohjauskaapeloinnin palonkestoisuus

Suositus 7/2012 (5.11.2012)


Kysymys:

Jos poistumisvalaistusjärjestelmässä käytetään yksikkövalaisimia, joissa on riittävästi mitoitettu tehonlähde, täytyykö järjestelmän ohjauskaapelointi toteuttaa palonkestävästi?


Suositus:

SFS 6000 (2012) kohdan 560.8.2 mukaan: Turvajärjestelmien ohjaus- ja väyläjärjestelmiä koskevat samat vaatimukset kuin turvajärjestelmien johtojärjestelmiä.

Tämä ei kuitenkaan koske piirejä, joiden toimimattomuus ei vaikuta haitallisesti turvajärjestelmän toimilaitteiden toimintaan.

Vastaavasti mikäli ohjausjärjestelmän toimimattomuus vaikuttaa toimilaitteiden toimintaan, ohjausjärjestelmiä koskevat vastaavat vaatimukset kuin turvajärjestelmiä.

Siis mikäli yksikkövalaisimet jäävät toimimaan ja toimivat vaaditun ajan silloinkin kun ohjausjärjestelmän kaapelointi pettää, ei ohjauspiiriltä vaadita palonkestoisuutta.