Kaksinapaisen vikavirtasuojan käyttäminen lämminvesivaraajan syötössä

Suositus 9/2012 (5.11.2012)


Kysymys:

Saunan lauteiden alle sijoitetun lämminvesivaraajan syöttö on varustettava enintään 30 mA vikavirtasuojalla.

Voiko tässä tapauksessa käyttää kaksinapaista suojalaitetta, kun lämminvesivaraaja on kaksivaiheisesti syötetty, ilman nollaa?


Suositus:

Vikavirtasuoja mittaa äärijohtimien (vaihe- ja nollajohtimien) summavirtaa summavirtamuuntajalla.

Jos summavirta on jotain muuta kuin nolla (esim. vikatilanne), vikavirtasuoja laukeaa.

Vaikka kyseessä on kaksivaiheinen kytkentä ilman nollaa, pitäisi menevän virran olla sama kuin palaavan virran, eli summavirran olla nolla.

Jos vuotovirta suojajohtimeen on liian suuri, kuuluu vikavirtasuojan laueta.

Tavallisen kolmivaiheisen vikavirtasuojan pitäisi siis toimia, mikäli lämminvesivaraaja ei vuoda liikaa.

Suositellaan käytettäväksi kolmivaiheista vikavirtasuojaa, jolle tuodaan nolla testinapin toimimiseksi.

Jollei haluta tuoda nollajohdinta vikavirtasuojalle, on käytettävä kolmivaiheista vikavirtasuojaa, jossa testinappi on kahden vaiheen välillä, sekä muistettava asentaa käytössä olevat vaiheet juuri näihin vvs:n napoihin.

Kaksinapainen vikavirtasuoja on tyypillisesti mitoitettu 230 V jännitteelle eli vaiheen ja nollan väliin, jolloin se ei sovi käytettäväksi kysymyksen mukaisessa tapauksessa.