Huoneiston haltijan pääsy sähkölaitteen syötön erotuspaikkaan

Suositus 10/2012 (5.11.2012)


Kysymys:

Joissakin rakennuksissa on yleistynyt sellainen käytäntö, että tiettyjen huoneistossa olevien sähkölaitteiden (esim. lattialämmitys) syöttö otetaan kiinteistökeskuksesta eikä huoneiston haltijalla ole pääsyä erotuspaikkaan.

Onko tämä oikein?


Suositus:

Sähköasennuksessa on oltava riittävästi erotuslaitteita siten, että virtapiirit tai yksittäiset laitteet voidaan kytkeä ja/tai erottaa verkosta huoltoa, testausta, vian etsintää ja korjausta varten.

Vähimmillään asunnon ryhmäkeskuksessa on oltava merkintä siitä, että kyseinen sähkölaite tehdään jännitteettömäksi muualta. Pääsy erotuspaikkaan on pystyttävä tarvittaessa järjestämään.

Suositeltavin ratkaisu olisi se, että kaikille laitteille olisi käytettävissä huoneistokohtaisesti erotuslaite.