Kasvihuoneiden pääkeskusten syöttö

Suositus 12/2012 (5.11.2012)


Kysymys:

Täytyykö kasvihuoneiden pääkeskusten syöttö toteuttaa TN-S –järjestelmällä, kun kyseessä on suurjänniteliittymä?


Suositus:

Jos kyseessä on kuluttajamuuntamo, niin yleensä pääkeskus (pääkytkin) on muuntamolla. Uudisrakennuksissa TN-S –järjestelmä pitää asentaa liittymiskohdasta (pääkeskuksesta) eteenpäin.