Sähköisen talotekniikan stipendi myönnettiin Katerina Zaitsevalle

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myönsi Katerina Zaitsevalle hänen rakennusten sähkön laatua käsitelleestä diplomityöstään 2 000 euron arvoisen vuoden 2012 Sähköinen talotekniikka Aalto -stipendin 26.4.2013 Espoon Leppävaarassa.
 
Stipendinluovutustilaisuuteen osallistuivat SKT:n asiamies Inka-Liisa Ahokas, Schneider Electric Finlandin johtaja Jouni Kekäläinen, stipendin saaja Katerina Zaitseva, Aalto-yliopiston professori Liisa Halonen ja Enston uuden teknologian johtaja Matti Rae sekä STULin toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen.


Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulusta diplomi-insinööriksi valmistuneen Katerina Zaitsevan diplomityö Aurinkosähköjärjestelmien, elektronisesti kommutoitujen tasavirtamoottoreiden ja LED-valaistuksen käytön vaikutus rakennusten sähkön laatuun käsitteli kyseisten uusien teknologioiden tuottamia harmonisia yliaaltoja.

”Diplomityössä tutkittiin varsinkin jännitteen harmonisia yliaaltoja, eli tavoite oli selvittää, synnyttävätkö kyseiset laitteet häiritsevästi harmonisia yliaaltojännitteitä. Tutkittiin sitä, syntyykö yliaaltojännitteitä yli standardirajojen, ja osatavoitteena oli tutkia myös harmonisia yliaaltovirtoja ledien osalta”, stipendin saanut Zaitseva kertoo.

Diplomityöstä selvisi, että mitkään työn tutkimuskohteista eivät ylittäneet standardeissa sallittuja jännitteen tai virran harmonisten yliaaltojen arvoja.

Ensto Oy ja Schneider Electric Finland Oy perustivat vuonna 2004 Sähköinen talotekniikka TKK -nimikkorahaston, joka nykyään kulkee nimellä Sähköinen talotekniikka Aalto. Nimikkorahaston tarkoituksena on tukea Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun sähköisen talotekniikan opiskelijoita.