Sähköisen talotekniikan stipendi aurinkoenergiatutkimukselle

Vuoden 2013 sähköisen talotekniikan yliopistostipendi myönnettiin huhtikuussa 2014 diplomi-insinööri Kari Lappalaiselle tämän Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) tekemästä diplomityöstä, joka käsittelee aurinkokennovoimaloiden toimintaa osittaisvarjostustilanteissa.
 
Kari Lappalaisen palkittu diplomityö “Effects of Climate and Environmental Conditions on the Operation of Solar Photovoltaic Generators” käsittelee aurinkokennovoimaloiden toimintaa osittaisvarjostustilanteissa.

– Olin jo pitkään ollut kiinnostunut uusiutuvista energiamuodoista, mutta tämän tutkimusaiheen valitsemiseen vaikutti myös se, että yliopisto tarjosi mahdollisuutta jatkaa samasta aiheesta suoraan tohtoriopintoihin, Lappalainen kertoi stipendin luovutustilaisuudessa huhtikuussa Enstolla.

Diplomityö valmistui huhtikuussa 2013, minkä jälkeen Lappalainen aloitti jatko-opinnot TTY:n Sähkötekniikan laitoksella. Tekniikan tohtorin väitöskirja olisi tavoitteena saada valmiiksi viimeistään vuonna 2017.

Kari Lappalainen teki diplomityöhönsä liittyvät mittaukset Tampereen teknillisen
yliopiston Sähkötekniikan laitoksen katolle asennetun tutkimusvoimalan paneeleilla.

2000 euron arvoinen stipendi myönnettiin Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön alla toimivan, Ensto Oy:n ja Schneider Electric Finland Oy:n perustaman Sähköinen talotekniikka TKK -nimikkorahaston varoista. Stipendin luovuttanut Enston uuden teknologian johtaja Matti Rae kiitteli Lappalaisen panostusta aurinkoenergian tutkimukseen ja muistutti, että myös Ensto kehittää koko ajan uusia aurinkoenergiaratkaisuja.

Lappalaisen palkittu diplomityö on esitelty tarkemmin Sähköala-lehden numerossa 1-2/2014. Lehden tilaajat voivat lukea artikkelin lehden sähköisessä arkistossa Sähköinfon Severi-palvelussa tai täältä.