Jari Aine palkittiin Hyvä opinnäytetyö -stipendillä


Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö (SKT) myönsi helmikuussa 2014 1 000 euron arvoisen vuoden 2013 Hyvä opinnäytetyö -stipendin Jari Aineelle. Stipendi maksettiin Onninen Oy:n nimikkorahastosta
.

Jari Aineelle (kesk.) stipendin luovutti Onninen Oy:n aluemyyntijohtaja Hannu Halme (vas.). Paikalla oli myös Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön edustajana toiminut Mika Suomi. Luovutustilaisuus pidettiin Onnisen tiloissa Tampereella.

Monet ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kärsivät erilaisista oppimisvaikeuksista. Opiskelijoiden erilaisuuden ja lähtötason huomiotta jättäminen voi johtaa opintojen ennenaikaiseen keskeyttämiseen ja edelleen nuorten syrjäytymiseen.

Sähköosaston lehtorina ja erityisopettajana toimiva Jari Aine kohtaa työssään erilaisia opiskelijoita, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia. Tästä Aine saikin idean Tampereen ammattikorkeakoulun Hyvinvointiteknologian YAMK-tutkinnon opinnäytetyölleen ”Vaiheittain etenevät työohjeet työsaliopetuksen apuna”.


Toimintatutkimuksessa positiivisia tuloksia


Opinnäytetyön toimintatutkimuksessa Aine teki vaiheittain etenevät työohjeet, joissa jokainen työvaihe oli kuvattuna erikseen pienen tekstin kera. Kohderyhmänä toimi ammattikoulun asennustekniikan kurssia käyvät ensimmäisen vuoden automaatiotekniikan opiskelijat.

Vaiheittain etenevät työohjeet perustuvat strukturoituun opetukseen, jonka esikuvana toimii muun muassa autististen henkilöiden kuntoutuksessa käytettävä TEACCH-menetelmä. Opinnäytetyössä perehdyttiin myös Struktuuria opetukseen -kirjan 11 osa-alueeseen ja tutkittiin niiden toimivuutta asennustekniikan kurssin kannalta.

Opiskelijoiden palaute vaiheittain etenevistä työohjeista oli kannustavaa. Toimintatutkimuksessa tehdyn kyselyn mukaan kaikki opiskelijat kokivat menetelmän hyödylliseksi ja olivat halukkaita käyttämään niitä myös muissa oppiaineissa. Käytettävyyskyselyn pisteiksi saatiin 80/100, mikä tarkoittaa hyvää käytettävyyttä.

”Toivon, että opettajat alkaisivat ensisijaisesti hyödyntämään menetelmää niiden oppilaiden tukena, joilla on oppimisvaikeuksia, jotta ei tulisi keskeyttämisiä ja oppilaat saisivat onnistumisen kokemuksia”, Aine kommentoi opinnäytetyönsä vaikutuksista.

Hänen mielestään vaiheittain eteneviä työohjeita voitaisiin myös ammattikoulutuksen lisäksi hyödyntää työelämässä, esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.

Lisää Jari Aineen kehittämistä vaiheittaisista työohjeista voi lukea osoitteessa https://www.facebook.com/vetohje