Alexandre Zaitseville myönnettiin Sähköisen talotekniikan stipendi

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myönsi 2 000 euron arvoisen vuoden 2011 Sähköinen talotekniikka TKK -stipendin Alexandre Zaitseville hänen opetusrakennusten sähköenergiankäyttöä käsittelevästä diplomityöstään.
 
”Päätavoitteena oli kehittää menetelmä, jolla pystytään tutkimaan, missä kaikissa kuormissa sähköenergiaa kuluu, kun rakennukset  eivät ole käytössä ja testata menetelmä kouluympäristössä”, Zaitsev kertoo.

Koulut eivät ole käytössä 70 prosenttia vuoden tunneista, ja silloin ne käyttävät noin puolet vuoden sähköenergiasta. Diplomityössä ilmeni, että ilmanvaihto ja ulkovalaistus kuluttavat eniten sähköenergiaa.Stipendin luovuttanut Ensto Oy:n uuden teknologian johtaja Matti Rae oli tyytyväinen siitä, että työ oli kompakti ja käytännönläheinen.

”Mielestäni työssä ehdottomasti parasta on se, että tällaista yleispätevää aihetta käsitellään siten, että tuloksia, joita saatiin, voidaan laajentaa eli siinä osoitettiin muutamia selkeitä säästökohteita ja myös selkeitä toimenpiteitä, joilla säästöjä voidaan aikaansaada”, Rae toteaa.