Stipendi rikostorjuntaselvitykselle ja turvalattian testausmenetelmälle

Lari Lindén (oik) ja Ville Sydänmaanlakka (vas)
Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön ja Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahaston vuoden 2010 hyvän turvallisuusalan opinnäytetyön stipendi myönnettiin Ville Sydänmaanlakalle hänen turvalattian testausta käsittelevästä diplomityöstä sekä Lari Lindénille hänen kaupanalan ammattirikollisuuden torjuntaa käsittelevästä opinnäytetyöstä.
 
Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahaston stipendi myönnetään vuosittain ansioituneille sähköisiin turvallisuusjärjestelmiin liittyville insinööri- ja diplomitöille. Turva-alan yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja, Hedengren Securityn toimitusjohtaja Kauko Pirskanen luovutti vuoden 2010 stipendit Espoossa 12.12.2011

Pirskasen mukaan 1 000 euron arvoinen stipendi oli perusteltua jakaa tällä kertaa kahden hakijan kesken, sillä vaikka diplomi-insinööri Ville Sydänmaanlakan diplomityö ja tradenomi Lari Lindénin opinnäytetyö ovat molemmat ansiokkaasti ja perusteellisesti tehtyjä turva-alan lopputöitä, eivät ne liity nimenomaisesti sähköisiin turvallisuusjärjestelmiin.

Lari Lindénin keväällä 2011 Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusalan koulutusohjelmassa hyväksytyssä opinnäytetyössä selvitetään työn otsikon mukaisesti tietojen vaihdon mahdollisuuksia ammattirikollisuuden torjumiseksi kaupan alalla.

Ville Sydänmaanlakan Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun automaatio- ja systeemitekniikan laitokselle tekemässä diplomityössä perehdytään MariMils Oy:n turvalattian anturikalvojen testaukseen.


Osana työtään Sydänmaanlakka myös rakensi turvalattian asennukseen sopivan impedanssimittarin, millä turvalattian johdinratojen ja antureiden toimivuus voidaan testata asennusvaiheessa.