Sähköisen talotekniikan stipendi kotiautomaatioselvitykselle

Sähköinen talotekniikka TKK -nimikkorahastosta myönnettiin Satu Marttilalle 2 000 euron vuoden 2009 Sähköisen talotekniikan stipendi hänen kotiautomaatiota käsittelevästä diplomityöstään. Stipendin luovutettiin Porvoossa joulukuussa 2010.
 Enston Matti Rae luovutti stipendin Satu Marttilalle Porvoossa joulukuussa. Vieressä EnstonHannu Keinänen, STULin toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen ja Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas.


Stipendin Satu Marttilalle luovuttanut Ensto Oy:n teknologiapäällikkö Matti Rae arvosti Marttilan diplomityön ihmiskeskeisyyttä.

”Satu Marttilan englanninkielisen diplomityön suurimmat ansiot ovat teknisesti monitahoisen aiheen ihmisläheisessä lähestymistavassa.”

Marttilan Teknillisen korkeakoulun Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekuntaan tekemässä diplomityössä ”Kotiautomaatio – haaste sähkösuunnittelijoille, urakoitsijoille ja asentajille” on selvitetty, minkälaisia haasteita sähköasennusalan ammattilaiset näkevät kotiautomaation yleistymisen esteenä.

Marttilan mukaan kolme tärkeintä kehityksen kohdetta ovat markkinointi, suunnittelu ja koulutus.
”Kotiautomaatiota tulisi markkinoida paremmin. Tällä hetkellä kuluttaja ei helposti löydä kotiautomaatioratkaisuja, vaikka niitä etsisi. Lisäksi nyt työssäkäyvät sähköasentajat joutuvat itse opettelemaan automaatioasennusta, kun sen voisi sisällyttää jo perusopintoihin”, Marttila ehdottaa.

Enston liiketoiminnan johtaja Hannu Keinäsen mukaan Marttilan diplomityön havaintoja tullaan hyödyntämään.

”Me kehitämme energiatehokkaaseen asumiseen ja energiatehokkaaseen elämiseen ratkaisuja, ja kyllä tämä kotiautomaatio on yksi tärkeä osa siitä. Aiomme hyödyntää nämä havainnot tässä kehityshankkeessa.”

Sähköinen talotekniikka TKK -stipendi myönnetään Enston ja Schneider Electric Finland Oy:n vuonna 2004 perustamasta "Sähköinen talotekniikka TKK" -nimikkorahastosta. Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön alla toimiva nimikkorahasto tukee Teknillisen korkeakoulun sähköisen talotekniikan opiskelijoita.