Kolme opinnäytetyötä sai stipendit


Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myönsi vuonna 2010 ”Hyvä opinnäytetyö” -stipendit kolmelle vuonna 2009 tehdylle opinnäytetyölle. Huhtikuussa 2010 stipendeinä jaettiin Ina Lehdolle 1 500 euroa, Petri Valtoselle 1 000 euroa ja Kaarlo Markkaselle 500 euroa.

Onninen Oy:n Suomen Urakoitsijat-yksikön johtaja Jukka Lehtinen (vas.), Kaarlo Markkanen, Ina Lehto, Petri Valtonen ja Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas stipendinjakotilaisuudessa.

Teknillisessä korkeakoulussa diplomi-insinööriksi syksyllä 2009 valmistunut 26-vuotias Ina Lehto käsitteli Energiateollisuus ry:lle tekemässään diplomityössä pienimuotoisen sähkötuotannon nykytilaa ja potentiaalia Suomessa.

Lehdon työssä on koottu yhteen mikrotuotantoa koskevat vaatimukset ja säädökset ja pohdittu, onko niissä tarkentamista. Työn tuloksista laaditaan kokoava ohjeistus mikrotuotannon verkkoon liittämisestä verkkoyhtiöille, laitevalmistajille, asentajille sekä tuotantolaitteiston omistajille.

Valmistumisensa jälkeen Lehto on ollut vakituisesti töissä Energiateollisuus ry:llä.


Älyä mittareihin


Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa diplomi-insinööriksi valmistunut 27-vuotias Petri Valtonen selvitti diplomityössään palvelumahdollisuuksia, joita älykkäiden energiankulutusmittareiden käyttöönotto sekä siihen liittyvä tiedonsiirto mahdollistavat.

Arvosteluperustelujen mukaan työ toimii erinomaisena apuvälineenä kokonaan uusia palveluita sekä talotekniikan energiatehokkaita toteutusmalleja edelleen kehitettäessä.

Valtonen on valmistumisensa jälkeen jatko-opiskellut diplomityötään koskevia asioita.


Ajanhallinta urakoinnissa


Metropolia-ammattikorkeakoulussa insinööriksi opiskellut 31-vuotias Kaarlo Markkanen laati lopputyössään ohjeen uudis- ja saneeraushankkeen aikataulun laadintaan ja seurantaan sekä urakkatuntimäärän ennustamiseen.

Markkanen päätyi tekemään lopputyön ajanhallinnallisesta aiheesta, sillä hän on ollut jo monta vuotta Amplit Oy:ssä laatimassa aikatauluja urakointeihin.