Hyvä opinnäytetyö -stipendit jaettiin kolmelle opiskelijalle

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin Olli-Heikki Kyllönen
jakoi Hyvä opinnäytetyö-stipendit
Sakari Keipille ja Jaana Turuselle Espoossa. Ville Rimali ei päässyt tilaisuuteen.
Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myönsi vuoden 2011 stipendit hyvistä opinnäytetöistä vuonna 2012 Ville Rimalille, Jaana Turuselle ja Sakari Keipille. Rimalille annettu stipendi oli arvoltaan 1 500 euroa ja Turusen ja Keipin 750 euroa. Stipendit maksettiin Onninen Oy:n nimikkorahastosta.

 

Ville Rimalin diplomityö on tehty opinnäyte- työnä Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa. Työssä selvitetään, miten automaattisesti etäluettavia sähkönkulutuksen tuntimittaustietoja voidaan käyttää sähkönkulutuksen pitkän aikavälin ennustamiseen. Työ on toteutettu sekä kirjallisuustutkimuksena että simulointilaskelmilla.  

Jaana Turusen Metropolian ammattikorkea-koulun insinöörityössä selvitettiin oikeaa ajankohtaa ja sopivaa remontin laajuutta, kun uusitaan sähköjärjestelmiä putkiremontin yhteydessä. Tarkastelun kohteena olivat 60–70-luvun asuinkerrostalot.

Sakari Keipi on tehnyt diplomityönsä Sähkötekniikan korkeakoulun opinnäytetyönä. Se käsittelee sähköisen talotekniikan toteuttamiseen oleellisesti kuuluvaa laatua ja sertifiointien merkitystä sähkö- ja teleurakoinnissa.Työt tarjoavat selkeitä ratkaisuja

Ville Rimalin työssä tulokset ja johtopäätökset ovat selkeitä ja relevantteja. Rimalin kehittämä simulointisovellus toimii hyvänä lähtökohtana kehitettäessä sähköverkkoyhtiöiden tietojärjestelmiin verkostojen yleissuunnittelua tukevia toimintoja.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen kehui Turusen insinöörityötä ajankohtaiseksi ja loogiseksi. Turunen käytti monipuolisesti kirjallista tutkimusta ja haastatteluja.

Sakari Keipin työn aihealueelta ei ole aiemmin ollut tutkittua tietoa ja työ antaa selvät toimenpide-ehdotukset, mitä asioita sähkö- ja teleurakoitsijoiden laatujärjestelmiin pitää kehittää ja miten laatujärjestelmien tunnettavuutta, koulutusta ja sertifiointia pitää viedä eteenpäin. Laatujärjestelmän ohjaamana toteutetut talotekniikkajärjestelmät ovat myös energiatehokkaita.