Antti Virtanen sai stipendin hyvästä turvallisuusalan opinnäytetyöstä

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myönsi Antti Virtaselle Turva-alan yrittäjät ry:n vuoden 2011 stipendin hyvästä turvallisuusalan opinnäytetyöstä. Stipendi oli arvoltaan 500 euroa.
 
Turva-alan yrittäjät ry:n puheenjohtaja Kauko Pirskanen ja Sähköalan koulutus- ja
tutkimussäätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas jakoivat stipendin Antti Virtaselle.
Tamperelainen Antti Virtanen on tehnyt insinöörityönsä, Erheelliset paloilmoitukset, Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä. Työssä selvitettiin pelastuslaitosten käytössä olevan selvityspyyntölomakkeen käyttöä sekä vaikuttavuutta. Esille nostettiin myös kehitysehdotuksia virheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi.

Tutkimusmenetelminä käytettiin haastatteluita, kyselyä sekä kohdetutustumista. Haastattelut tehtiin ERHE-seurantahankkeen yhteyshenkilöille ja kysely toteutettiin tarkastuslaitosten edustajille.Virtasen työhön on kattavasti koottu pelastuslaitosten ja tarkastuslaitosten näkemyksiä sekä tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Turva-alan yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Timo Rasimuksen mukaan työn tulokset palvelevat erityisesti pelastusviranomaisia ja kiinteistöjen haltijoita, mutta välillisesti myös paloilmoittimien suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluja tuottavia yrityksiä.