Sähköala palkitsi kaksi opinnäytettä

SLO:n pääkonttorissa Vantaalla Kari Hiltuselle stipendin luovutti yhtiön myyntijohtaja Matti Savolainen.
Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön vuoden 2010 stipendit  hyvistä opinnäytetöistä jaettiin vuonna 2011 Kari Hiltuselle ja Jarno Mäkelälle. Hiltusen työ todettiin ansiokkaammaksi ja hänelle päätettiin myöntää 1 000 euroa. Mäkelä sai 500 euron stipendin. 

 

Kari Hiltunen opiskeli Aalto-yliopistossa TKK:n Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnassa. Hänen opinnäytetyönsä aihe oli mittaus- ja valvontasuunnitelman laatiminen rakennusten LEED-ympäristösertifikaatin vaatimusten mukaisesti.

Arviointiperusteiden mukaan työn tekijä oli perehtynyt hyvin aiheeseen ja työn lopputulos kattaa hyvin aihealueen, vastaa työlle asetettuja tavoitteita ja on esitystavaltaan selkeä.

Työ perustuu pitkälti kirjallisuusselvitykseen, jonka perusteella on toteutettu suunnitelma projektikohteeseen. Projektikohteelle on tehty myös energiasimulointi. 

Tehtäväkokoelma opiskelijoiden käyttöön

SLO:n Tampereen konttorissa Hyvä opinnäytetyö -stipendin saajaa, Jarno Mäkelää, onnitteli yhtiön Keski-Suomen aluejohtaja Jari Reinikainen.

Jarno Mäkelä teki opinnäytetyönsä Tampereen ammattikorkeakoulussa Sähkötekniikan koulutusohjelman Sähköisen talotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissaan vuonna 2010. Työn aihe oli sähköpätevyystutkinnon tehtäväkokoelma.

Mäkelä on tutkintotyössään koonnut laajan tehtäväkokoelman vuosien 2002 - 2009 sähköpätevyystutkintotehtävistä, päivittänyt vastausaineiston sekä vienyt ne verkkoaineistoksi soveltuvaan muotoon. Aineisto sijoitetaan Virtuaali-AMK:n materiaalipankkiin, josta sitä voidaan hyödyntää niin sähköalan opinnoissa kuin opiskelijoiden itseopiskelutehtävinäkin koko Suomessa.

Jarno Mäkelän opinnäytetyön tulokset ovat poikkeuksellisen hyödylliset kaikille sähköalan amk-opiskelijoille sekä muillekin alan toimijoille.