Sähköinen talotekniikka stipendi jaettiin Janne Viitaselle

Janne Viitanen palkittiin ansiokkaasta diplomityöstä vuoden 2010 Sähköinen talotekniikka stipendillä Schneider Electric Finland Oy:n pääkonttorissa Espoossa 19.4.2011.
 

Palkitun työn aiheena oli aurinkosähköjärjestelmän yhdistäminen LED-valaistukseen tasajännitteellä. Viitanen pyrki diplomityössään selvittämään aurinkoenergian hyödyntämistä sähköntuotannossa Suomen olosuhteissa demonstraation avulla. Lisäksi työssä kartoitettiin olemassa olevia aurinkosähköjärjestelmiä myös kuluttajan näkökulmasta.  

2 000 euron stipendi jaettiin Ensto Oy:n ja Schneider Electric Finland Oy:n Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiöön vuonna 2004 perustamasta Sähköinen talotekniikka TKK -nimikkorahastosta. Viitanen teki diplomityön Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Elektroniikan laitoksen Valaistusyksikölle.